Doel en Ontstaan

WEDSTRIJDREGLEMENT - COWBOY RACE RULES EXTREME COWBOY RACE (+16- en -16-jaar) - BARREL RACE (-16-jaar) - POLE BENDING (-16-jaar)
 1. Deelname is enkel mogelijk na betaling van het inschrijvingsgeld. Bij aankomst en na inschrijving worden per combinatie 2 rugnummers tegen waarborg van 2 euro per nummer overhandigd. Deze rugnummers moeten goed zichtbaar worden aangebracht op het paard Ún op de ruiter.
 2. Ruiters mogen met meerdere paarden deelnemen (2 x deelnemen = 2 x inschrijving + 2 rugnummers).
 3. Een paard mag MAX. 2-maal deelnemen met verschillende ruiters.
 4. Jongeren < 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders (handtekening ouder)
 5. Deelname is op eigen risico! De organisatie is NIET verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 6. Iedere deelnemer verklaart in het bezit te zijn van een verzekering B.A.-Paard.
 7. Verplichte uitrusting ruiter: cowboyhoed of helm (geen pet!), hemd, jeans.
 8. Niet verplicht, wel toegelaten: sporen, chaps.
 9. Het dragen van een helm wordt aangemoedigd maar is niet verplicht.
 10. De briefing (om 9 uur) bijwonen (geleide wandeling over het parcours met de jury).
 11. Het rijden van een verkeerd parcours zal bestraft worden met -5p.
 12. Onhandelbare paarden of onfatsoenlijke ruiters, die zich niet gedragen op het parcours of bij een hindernis, zullen gevraagd worden om hun parcours te staken. Deze ruiters worden gediskwalificeerd en krijgen geen score of prijs.
 13. Deelnemers moeten binnen 30 seconden starten, nadat ze door de ringmeester binnengeroepen worden. Zoniet, dan vervalt hun startplaats.
 14. Elke proef moet verplicht 3 keer geprobeerd worden. Lukt de proef niet dan gaat men over naar de volgende proef. Zoniet -5p
 15. De maximale tijd voor het hele parcours voor elke klasse (niveau) zal bekend gemaakt worden door de organisatie en wordt samen met een parcourstekening opgehangen, minimaal een uur voordat de wedstrijd begint. Bij overschrijding van de maximale rijtijd, volgen strafpunten: per min. - 1p.
 16. De score wordt gebaseerd op het vermogen van de combinatie ruiter/paard om zich door of over de obstakels te manoeuvreren in een snelle tijd. Elk beoordelingsgebied heeft twee juryleden en de hindernissen worden per obstakel gepunt.
 17. Het aantal proeven worden gechronometreerd door de organisatoren. De tijd gaat in bij de start en stopt wanneer er aan de bel wordt getrokken.
 18. De winnaar is de combinatie ruiter/paard die de meeste punten behaalde voor de proeven. Bij gelijke puntenscores is de chronotijd bepalend voor de prijsuitreiking.
 19. Deelnemers kunnen via de website nalezen op welke manier het meeste aantal punten kan worden behaald.


[naar boven]