Doel en Ontstaan
 1. Deelname is enkel mogelijk na betaling van het inschrijvingsgeld; bij aankomst en na inschrijving worden uw rugnummers tegen waarborg van 2 euro overhandigd. Uw rugnummer moet goed zichtbaar worden aangebracht op het paard en op de ruiter.

 2. Ruiters mogen op meerdere paarden deelnemen (2 x deelnemen = 2 x inschrijving + rugnummers).

 3. Deelnemers dienen ouder te zijn dan 12 jaar.

 4. Jongeren < 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders

 5. Deelname is op eigen risico! De organisatie is NIET verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

 6. Iedere deelnemer verklaart in het bezit te zijn van een verzekering B.A.-Paard.

 7. Verplichte uitrusting ruiter en paard: cowboyhoed of helm, hemd, jeans. Niet verplicht, wel toegelaten: sporen, chaps.

 8. Het dragen van een helm wordt aangemoedigd maar is niet verplicht.

 9. De briefing ( om 9 uur) bijwonen (geleide wandeling over het parcours met de judges).

 10. Het rijden van een verkeerd parcours zal bestraft worden met - 5 p.

 11. Onhandelbare paarden of onfatsoenlijke ruiters, die zich niet gedragen op het parcours of bij een hindernis, zullen gevraagd worden om hun parcours te staken. Deze ruiters worden gediskwalificeerd en krijgen geen score of prijs.

 12. Deelnemers moeten binnen 30 seconden starten, nadat ze door de ringmeester binnengeroepen worden. Zoniet, dan vervalt hun startplaats.

 13. Elke proef moet verplicht 3 keer geprobeerd worden. Lukt de proef niet dan gaat men over naar de volgende proef. Zoniet - 5 p

 14. De maximale tijd voor het hele parcours voor elke klasse (niveau) zal bekend gemaakt worden door de organisatie en wordt samen met een parcourstekening opgehangen, minimaal een uur voordat de wedstrijd begint. Bij overschrijding van de maximale rijtijd, volgt strafpunten, Per min. - 1p.

 15. De score wordt gebaseerd op het vermogen van de combinatie ruiter/paard om zich door of over de obstakels te manoevreren in een snelle tijd. Elke beoordelingsgebied heeft twee juryleden en de hindernissen worden per obstakel gepunt. .

 16. De aantal proeven worden gechronometreerd door de organisatoren; de tijd gaat in bij de start en stopt wanneer er aan de bel wordt getrokken.

 17. De winnaar is de ruiter/paard die de meeste punten behaalde voor de proeven indien 2 deelnemers hetzelfde aantal punten behaalden dan is de chronotijd bepalend voor de prijsuitreiking.

 18. Als deelnemer kan via de website nagelezen worden op welke manier het meeste aantal punten kunnen behaald worden.[naar boven]