Doel en Ontstaan

Iedere hindernis MOET drie maal geprobeerd worden.

POORT
 • De poort zal vanop het paard geopend worden en terug gesloten worden met slot of koord.
 • Max. punten te scoren wanneer men zonder de poort los te laten deze opent en sluit; + 5
 • Het loslaten en dan ook sluiten levert nog + 2 punten op.
 • Bij het helemaal niet openen en sluiten betekent dit - 5 p.
LINTGORDIJN
 • Vlot doorstappen + 5 punten
 • eerste weigering - 1 p
 • tweede weigering - 1 p en dan toch doorgaan is 3 p.
 • derde weigering - 5 p
BLAUWE TONNEN
 • Kleine sprong van 50 cm.
 • In een vlotte galop + 5 p
 • Weigering -1 p
 • In draf over de hindernis + 2 p
 • Na drie weigeringen - 5 p
 • Dan pas mogelijk om via het hek de piste vervolgen.
POLE BENDING
 • In galop + 5 p
 • In draf + 2 p
 • Per ton omver gooien - 1 p
 • Ton overslaan - 5 p
AUTOBANDEN
 • Sprong van 50 cm in galop + 5 p
 • In draf + 2 p
 • Per weigering - 1 p
 • tweede weigering - 1 p en dan toch doorgaan is 3 p.
 • derde weigering - 5 p
 • Weg vervolgen via zijkant
BRUG + WATERDOORGANG 1
 • Verplicht in stap vlot doorstappen + 5 p
 • Per weigering - 1 p
 • tweede weigering - 1 p en dan toch doorgaan is 3 p.
 • derde weigering - 5 p
 • In galop -1 p
AFSTAPPEN DOOR SCHUILHOK
 • Afstappen en paard begeleiden door schuilhok.
 • terug opstappen, + 5 p indien vlot gedaan
WATERDOORGANG 2 EN BRUG
 • Verplicht in stap vlot doorstappen + 5 p
 • Per weigering - 1 p
 • tweede weigering - 1 p en dan toch doorgaan is 3 p.
 • derde weigering - 5 p
 • In galop -1 p
BALK VERTREKKEN
 • Afstappen en touw nemen.
 • Achterwaarts gaan tot marker en dan voorwaarts achter de ton draaien en terug tot beginpunt.
 • Niet achterwaarts gaan of niet ver genoeg -1 p
 • Niet vergenoeg eindigen -1 p
ENKELVOUDIGE SPRONG
 • De klasiseke jumpingsprong van 40 cm
 • Sprong van 50 cm in galop + 5 p
 • In draf + 2 p
 • Per weigering - 1 p
 • Tweede weigering - 1 p en dan toch doorgaan is 3 p.
 • derde weigering - 5 p
 • Weg vervolgen via zijkant
VIERKANT STILSTAAN
 • In het vierkant paard stil laten staan en stro verplaatsen
 • Vlot verloop + 5 p
 • Paard uit vierkant - 5 p
LASSO WERPEN
 • Van op uw paard zal een lasso aangegeven worden met het uiteinde
 • zodat uzelf de lasso op de goede manier kan klaar maken om die te werpen naar Woody, het houten paard.
 • De lasso moet om de hals en toegetrokken worden. Wie bij de eerste worp de lasso om de hals heeft + 5 p
 • Per poging -1 p.
 • Wie na drie keer er niet in slaagt om raak te hebben bekomt -5 p
WIPBRUG
 • Verplicht in stap vlot doorstappen + 5 p
 • Per weigering - 1 p
 • tweede weigering - 1 p en dan toch doorgaan is 3 p.
 • derde weigering - 5 p
 • In galop -1 p
ACHTERWAARTS DOOR TWEE BALKEN
 • Vlot achterwaarts zonder balken te tikken +5 p
 • Per tik tegen balk of overstappen -1 p
 • Het niet uitvoeren -5 p
ZIJDELINKS OVER BALK STAPPEN eventueel in L-VORM
 • Vlot zijwaarts zonder balk te tikken +5 p
 • Per tik tegen balk of overstappen -1 p
 • Het niet uitvoeren -5 p
PIANOHINDERNIS
 • Mag niet in galop uitgevoerd worden, indien toch dan -1 p
 • In stap of jog kan +5 p
 • Totaal niet uitvoeren -5 p
OP- AF SPRONG
 • Sprong van 50 cm in galop + 5 p
 • In draf + 2 p
 • Per weigering - 1 p
 • derde weigering - 5 p
BOOMSTRONK
 • Ongeacht hoe, erover + 5 p
 • Per weigering - 1 p
 • derde weigering - 5 p
 • Weg vervolgen via zijkant
CAVALETTI
 • In jog zonder getik +5 p
 • Per tik op balk -1 p
 • Naast de oefening lopen -5 p
VIERKANT 360 DRAAIEN
 • Vlot in het vierkant stappen zonder balken te tippen.
 • 360 draaien zonder balken te tippen of uit vierkant te gaan
 • max punten +5
 • Per tip op balk -1 p
TENNISBAL VERPLAATSEN
 • Tennisbal vanop paard nemen met linker- of rechterhand en dan terug plaatsen met andere hand.
 • Bij correcte uitvoering + 5 p
 • Tennisbal laten vallen - 5 p
IN-UIT GRACHTDOORGANG
 • In galop of draf of stap zonder weigering erdoor + 5 p
 • Per weigering - 1 p
PODIUMHINDERNIS
 • In stap of jog kan + 5 p
 • in galop - 1 p
 • Bij weigering - 1 p
 • Derde weigering - 5 p
AFSTAPPEN EN OPSTAPPEN OP TON
 • Vanaf paard afstappen L- of R- kant en dan terug opstappen langs andere zijde.
 • Indien vlot + 5 p
 • Van ton of van zadel vallen - 5 p


[naar boven]